home

Brams Maciej Łazar

Karkoszów 16
66-435 Krzeszyce
województwo Lubuskie

(trasa 22 Skwierzyna-Kostrzyn)

+48 504 434 684
www.brams.com.pl
Dogoterapia

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego, zajmującego się szkoleniem i przygotowaniem psa do pracy w terapii z osobami niepełnosprawnymi. W PTK pełnię także funkcję egzaminatora psów terapeutycznych oraz jestem Koordynatorem ds. szkolenia psów terapeutycznych dla regionu lubuskiego.

Prowadzę zajęcia typu : AAT (terapia z psem) oraz AAE (edukacja z psem).

Planowane zajęcia AAE skierowane są na działania motywacyjne, edukacyjne i rekreacyjne u pacjentów.

W trakcie spotkań prowadzone są gry i zabawy z udziałem psa lub psów; między innymi : wyścigi z miskami, liczenie smakołyków, rozróżnianie kolorów i partii ciała – pies = dziecko, zabawa w „tunel”, rysowanie psa i kolorowanie – wg układu kolorów na psie, czesanie psa szczotkami o różnej strukturze – szczotki z włosem, z drucikami, zgrzebła gumowe i tym podobne - następuje wtedy stymulacja psychiczna i fizyczna – przez dotyk.
Pomagamy podczas takich zajęć przełamać u niektórych osób lęk bądź niepewność przed kontaktem z dużym psem, - między innymi poprzez przykład innych dzieci, że pies jest łagodny i bezpieczny w stosunku do nich, uczymy właściwego podchodzenia, głaskania i obejmowania tak, aby nie powodować u „innych” psów wrażenia lęku – a co za tym idzie – zwiększyć przez to bezpieczeństwo dziecka przy kontakcie z „nowym” psem.

Zajęcia te również mają na celu wzbudzenie empatii do ludzi i innych zwierząt, zrozumienie języka ciała zwierząt, nauczenie się szacunku do psa i opieki nad nim.

Pracuję również z pacjentami indywidualnymi w terapii – AAT. Moje psy miały – i nadal mają kontakt z dziećmi niepełnosprawnymi fizycznie (osoby niewidome, na wózkach inwalidzkich, osoby bez kończyn górnych lub dolnych itp. ; dziećmi autystycznymi, jak również z osobami o znacznym upośledzeniu umysłowym).

Dokumenty:

•    Świadectwo ukończenia Kursu Kynoterapii w zakresie: „Kynoterapia dla osób uprawnionych do pracy w placówkach oświatowych”.
•    Aktualne badania  – książeczka zdrowia psa, - szczepienia na wściekliznę i odrobaczenia.
•    Legitymacje psów terapeutycznych wydanych przez PTK potwierdzające umiejętności psów
•    Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego
•    Rekomendacje i podziękowania od placówek za udział w pokazach, festynach, zajęciach.
•    Ubezpieczenie